Sarı Nokta Hastalığı

SARI NOKTA HASTALIĞI ve OZON

Yaşlanma ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Yaş ve kuru tip olarak ikiye ayrılır. Makula gözün arkasında yer alan ve detayları görmemizi sağlayan bir bölgedir. Yaşa bağlı sarı nokta hastalığında sebep olarak oksidatif stresin önemli rol oynadığı gösterilmiştir. Göz için güneş ışığına maruz kalma en önemli oksijen radikali oluşma nedenidir.

Ozon tedavisi sarı nokta (makula dejenerasyon) hastalarında ortaya çıkan oksidatif hasarı güçlü biçimde önleyebilir. Ozon tedavisi insan vücudunda, bu oksijen radikallerini ortadan kaldıran birçok enzimlerin (Glutatyon perosidaz, Katalaz, Superoksit dismutaz, Malon-Aldehit) aktivitelerini artırarak, makulada harabiyete neden olan oksidatif stresi azaltır. Konu ile ilgili İtalya'da yapılan çalışmalarda kötüye gidişi durdurduğu ve kuru tip makula bozulmalarında ise %70'e varan iyileşmeler olduğu gözlenmiştir.