Kronik Yorgunluk Sendromu

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU

Günümüz hastalıklarından biri kronik yorgunluk sendromudur. Bu hastalıkta olan kişiler kendileri hep yorgun bitkin hissederler. Halbuki bu kişiler kendilerini yoracak hiç bir iş yapmadıkları halde kendilerini yorgun hissederler. Canlı cenaze gibidirler. Yoğun ve stresli iş hayatı, bir şeyleri yetişme telaşı bu sendromu hazırlar. Genellikle kadınları etkiler. 30-50 yaş arasında daha sık görülür.

Nedeni ve ne zaman başladığı belli olmayan altı aydan fazla süren yorgunluk haline kronik yorgunluk sendromu denir. Bu yorgunluk hali dinlenmekle azalmaz, insanın mevcut iş, eğitim, sosyal ve özel yaşamını olumsuz yönde etkiler. En önemli bulgularını şöyle sıralayabiliriz ; Sabah uyanınca hep yorgun olma ve uykusunu alamama hali, Cinsel isteksizlik ve cinsel performansta azalma Kısa süreli hafızada bozulma, birçok eklemde şişlik hissi ve ağrı hali, yeni oluşmuş veya şekli değişmiş baş, boyun ve yaygın kas ağrıları , konsantrasyon eksikliğidir.

Tüm bu bulgulardan da anlaşılacağı gibi bu yorgunluk hali, hayattan zevk alamamaya ve kısa sürede de depresyona girmesine neden olur. Kronik yorgunluk sendromu; baş edilmesi çok zor olan farkına varıldığında dahi insanın yaşamından birçok şeyi götürebilecek bir hastalıktır. Ozon tedavisi yukarıda görülen tüm bulguların sona ermesinde son derece etkili bir tedavi yöntemidir.

Ozon tedavisi gören kişide;

Fiziksel ve zihinsel olarak güç kazandırır, Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için yaygın mevsimsel hastalıklara karşı vücut direncini artırır, Uyku kalitenizin artar ve sabahları daha zinde uyanmaya başlar, Kas ve eklemlerde, bel ve boyun gibi bölgelerde görülen ağrı, sertlik, uyuşukluk, karıncalanma gibi fiziksel aktiviteyi kısıtlayan ve hastalık psikolojisine sokan şikayetleri ortadan kaldırır, cinsel istek ve performansta belirgin artış sağlar, stres ve yoğun baskıya karşı direnci artar. Kişinin özgüvenini artar, psikolojik bir rahatlama sağlar, kişiyi depresyondan korur.