Hipnoz Nedir?

Bir kişinin, başka bir kişi tarafından telkin etmek yoluyla o şahsı kendi kontrolü altına alarak, söylediği telkinleri kabul edilebilir duruma sokma halidir. Başka bir değişle çevresel ve düşünsel uyaranlardan bir süreliğine uzaklaşarak, uykudaki gibi bütün vücudun gevşediği fakat uykudan farklı olarak kişinin bilincini kaybetmediği istekle gerçekleşen psişik bir durumdur. Hypnos, kelimesi Yunan mitolojisinden gelmektedir. Hypnos Yunan mitolojisine göre uyku tanrısıdır. Hipnozun Tarihçesi Hipnoz eski bir sanattır, ilk olarak, büyü, din ve tıbbın bir olduğu zamanlarda dînî ayinlerde kullanıldı. Mısır'da kabile rahiplerinin başarılı tedaviler yaptığı uyku tapınakları vardı. Eski Yunanistan'da tıp tanrıları tapınaklarında hayaller gösterilirdi ve şifalar meydana getirilirdi. Hint fakirleri çivili yatakların üzerine rahatça uzanır veya kızarmış kömürlerin üzerinde çıplak ayakla yürürlerdi. Eskiden transın kutsal olduğuna inanılırdı. İlk Hıristiyan inanışına göre hipnoz, büyücülüğün bir şekli olarak değerlendirilirmiş. Fakat on sekizinci yüzyılın sonuna doğru tedavi vasıtası olarak kabul edilmiş. İlk kez 1765 yılında Franz Antoine Mesmer hipnozu kullanmaya başladı. Bugün strese bağlı ve psikosomatik hastalıklar olarak bilinen hastalıkların tedavisinde alternatif bir yöntem olarak kullanmaya başladı. 1841'de, İngiltere'de çalışan İskoçyalı bir hekim, Dr. James Braid, ilk kez hipnoz kelimesini kullanmıştır. Hindistan'da, Calcutta'da çalışan bir İngiliz cerrahı Dr. James Esdaile ile 1840'dan 1845'e kadar hastalarına hipnoz yaparak anestezisiz operasyonlar yapmıştır. 1958'li yılların ortasında Amerikan Tıp Birliği ve Amerikan Psikiyatri Birliği hipnozu resmi bir tedavi yöntemi olarak kabul etmiştir. 1961 yılında ise İngiliz Tıp Birliği hipnozu resmi bir tedavi yöntemi olarak kabul etmiştir. Türkiyede hipnoz, il kez 1935 yılında Cemil Sena Ongun Pierre Janet'nin bir kitabından yapılan tercümeyle başlamıştır. 1946 yıllarında Dr. Bedri RUHSELMAN'ın hipnozla ilgili yayınlarına rastlanmaktadır. İleri ki yıllarda Dr. Can TAN bilimsel sunumlar yapmıştır. Aynı yıllarda Dr Sevil AKAY hipnoz yöntemi ile bademcik ameliyatları yapmıştır. 1951 yıllarında hekim olmayan bir hipnozitör D. WATSON'ın, Türkiye'ye gelerek İstanbul'da diş hekimliği fakültesinde "hipnoz altında diş çekimi", Ankara Tıp Fakültesinde de bir ameliyat yapılmasını sağlanmıştır. Prof. Dr. Orhan TOYGAR Ankara tıp Fakültesinde hipnotik anestezi ile ameliyatlar yapmıştır. 1951 yılından sonra Op. Dr Hüsnü İsmet ÖZTÜRK adına "Bilinçli Hipnoz Tekniği'' dediği kendi metodunu kurarak ve uygulayarak bir ekolün kurucusu olmuştur. 1979 yılında vefat ettiğinde 2000' den fazla hastayı kendi yöntemiyle tedavi etmiş,250'ye yakın hastanın da hipnoanestezisini kendi yapıp ameliyatlarını da gerçekleştirmiştir. 1979 yılında vefatından sonra Kurucusu olduğu ''bilinçli hipnoz'' ekolünü geliştiren ve sürdüren Diş Hekimi Ali Eşref MÜEEZİNOĞLU ' halen çalışmalarını sürdürmektedir. Hipnozun Çeşitleri Kişisel hipnoz Grup hipnozu Oto Hipnoz (Kendi kendine hipnoz) İlaçla hipnoz Hipnozun Basamakları Hafif trans hali: Sersemlik halidir. Kişi bu dönemde dünya ile ilişkisini kesmiş; ancak kendisine yapılacak bir uyaranla hemen kendisine gelir ve kendini toparlar. Orta trans hali ( Kataleptik devre): Donup kalma Derin trans hali: Uykuda kalkıp gezen,konuşan kişiler için kullanılır. Sık Sorulan Sorular Hipnoz uyku mudur? Hipnoz kesinlikle bir uyku değildir. Dışarıdan bakıldığında sanki kişi derin ve huzurlu bir uykudaymış gibi görünür. Bir şahsı isteği dışında zorla hipnoza sokulabilir mi; Hayır! Bu mümkün değildir. Hipnoz kişinin gönüllü isteği ve katılımıyla gerçekleştirilen bir trans hâlidir. Hipnozdaki kişiyi her şey yaptırılabilir mi yada söyletilebilir mi? Hayır! Hipnoz sırasında kişinin bilinçli kontrolü ortadan kalkmaz. Hipnoz yapan kişinin söylediği her şeyi duyar, anlar, hatta yargılar. Yapması istenilen şey kişinin sosyal ve ahlâki değerlerine uygun değil ise kabul etmez, uygulamaz. Israr edilirse kişi hipnozdan çıkar. Hipnozda "uyanamamak" olur mu? Hipnoz bir uyku olmadığı için, uyanamamak diye bir şey olamaz. Hipnoz yapan hekim, terapi sonunda kişiye hipnozdan çıkacağı telkinini verdiği zaman kişi hipnozdan çıkarak gözlerini açar. Herkes hipnoza girebilir mi? Herkes hipnoza giremez. Çocuklar ve emir komuta sistemine göre çalışan kişiler hipnoza daha yatkındırlar. Yaş ilerledikçe hipnoza yatkınlık giderek azalır. Genel olarak toplumun %15-20'si hipnoza girmez. Hipnozdan çıkınca her şeyi hatırlayacak mıyım? Hipnozdan çıkan kişi her şeyi hatırlayabilir. Fakat kendisini rahatsız eden sıkıntıları rahatsız etmez.