Kekemelik Tedavisi

Kekemelik

Konuşma esnasında konuşmanın düzenli bir şekilde ilerlemesini bozan duraklama, bazı ses ve sözcükleri yineleme ya da bir heceyi uzatarak söyleme ile giden ve bazı kişilerde sosyal ortamlardan kaçınmaya yol açıp, kaygı ve üzüntü konusu olan bir bozukluktur.

Anne-baba da obsesif-kompulsif kişilik yapısının varlığınada bu bozuklukta işaret edilmiştir. Çocuklukta yaşanan endişe, gerilim ve korkularında etkilerinin olduğu düşünülmektedir. Bir görüşe göre kişinin çözümleyemediği ve bilinçaltına doğru bastırdığı ruhsal çatışma, korku ya da isteklerinin sonucunda oluşan nevrozların bir görünümü olarak düşünülmüştür.

Erkeklerde kadınlara göre 3-4 kat daha çok görülmektedir. Başlangıç yaşı 4-5 yaş civarıdır. Hipnoz tedavisi ile kekemelik tedavi edilebilmektedir. Hastanın bilinç altındaki çatışmaları çözümlenmekte, kaygı ve heyecanları kontrol altına alınabilmektedir.